На сучасному етапі Україна, як молода незалежна держава, розв’язує складні завдання економічної стабілізації й національного відродження. Разом із перспективами вільного державотворення відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що потребує докорінного реформування процесу навчання і виховання молодого покоління. Все більше підвищуються вимоги суспільства до громадянина України, у якого серед загальнолюдських якостей поряд з мораллю, національною свідомістю та сумлінням повинні бути національна духовна культура, патріотичні почуття.

Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу, змістом, який би відображав справжню історію, мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї України та забезпечував можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

З метою подальшого розвитку формування рівня правової культури, розвитку громадянських компетентностей молоді, застосування у навчально-виховному процесі кращих європейських досягнень юридичної науки в Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького НАУ проводився Тиждень правових знань, в рамках якого пройшли: тематичні та виховні години, брейн-ринги, усні журнали, зустрічі, вечори запитань і відповідей, книжкові виставки та інші заходи на правову тематику.

Варто звернути увагу на кожен тематичний захід в рамках тижня:

На початку тижня в бібліотеці серед груп ВХП 33/9-18, ВХП 34/9-18, ТЗ 67/9-18 викладачем суспільних дисциплін Подуфаловим П.П. організовано виховну годину на тему: «Освіта – запорука успішного майбутнього». Павло Петрович наголосив, що з усього різноманіття знань, яких людина набуває у повсякденному житті, їй найбільше будуть потрібні правові знання. Адже обізнаність у системі законодавства і правопорядку, що існують у державі, допоможе студентам розумно скористатись своїми правами, правильно визначити свої обов’язки, застереже від злочинних вчинків. У проведенні заходу активну участь взяли студенти групи ТЗ 62/9-15. Країло Марина, Заболотний Богдан, Лисюк Анастасія, Павлюк Альона, Ястремська Яна, Старченко Людмила.

Для поглиблення та перевірки набутих знань у практичних ситуаціях, здобутих на заняттях з правознавства, проведено брейн-ринг під рубрикою: «Стріли правосуддя». Участь в інтелектуальній грі брали збірні команди двох спеціальностей: «Облік і оподаткування» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Спільно з працівниками бібліотеки Череватовою Л.А. та Савчук Н.Д. організовано книжкову виставку під рубрикою: «Людина і закон». На яку були запрошені студенти груп ВХП 33/9-18 та ВХП 34/9-18. Також учасники заходу переглянули фільм на тему: «Права та обов’язки людини та громадянина». З нього глядачі дізналися, що думають про права людини в різних країнах світу, історію їх виникнення та боротьби за те, щоб кожен мав рівні можливості.

Тиждень правових знань продовжився професіографічною екскурсією для студентів групи КД 16/9-17 до Могилів-Подільської міськрайонної філії Вінницького обласного центру зайнятості населення. Під час якої фахівець з питань профорієнтації Ротар Світлана Іванівна ознайомила з «формулою вибору професії», просторовими секторами центру зайнятості та спеціалістами, що надають послуги населенню. Студенти побачили методи надання послуг людям: скап-співбесіду з роботодавцем, електронний запис на прийом, зйомку відеорезюме безробітних, електронний кабінет, а також із обладнанням та умовами праці фахівців.

Підсумком стало проведення серед студентів групи ТЗ 61/9-15 зустрічі з головним спеціалістом бюро безоплатної правової допомоги Доровським Василем Олексійовичем та начальником міськрайонного відділу державної виконавчої служби Комасюком Русланом Михайловичем і заступником Салій Лілією Анатоліївною. В ході виховної години поважні гості доступно та змістовно розповіли студентам про адміністративну та кримінальну відповідальність, яка настає для підлітків за вчинення ними правопорушень. Наголосили про заборону вживання алкогольних напоїв та про шкідливість куріння. Адже часом необдуманий протиправний вчинок може перекреслити все життя. Нагадали молодим людям прості, однак дуже важливі речі – правила безпечної поведінки вдома, в навчальному закладі, на вулиці та в Інтернеті. Крім того, звернули увагу на булінг як болючу проблему сьогодення.

Тиждень правових знань пройшов цікаво, змістовно і, головне, засвідчив небайдужість нашої молоді до питань правової обізнаності, формування правової свідомості і правомірної поведінки.

Для досягнення виховної мети постають завдання, виконання яких сприяє зростанню значному підвищенню рівня студентської соціальної активності та патріотизму. Це, насамперед, формування самосвідомості, ціннісного ставлення до особистості, суспільства, держави, формування потреби у знаннях з історії та культури свого народу, прищеплювання високих духовних і моральних цінностей, виховання позитивного ставлення до професійної праці на благо суспільства та Батьківщини, і бажання постійно підвищувати свій професійний рівень, формування активної соціальної позиції та розвиток потреби у здоровому способі житті.

Викладач Могилів-Подільського
технолого-економічного коледжу
Вінницького НАУ
Подуфалов П.П.