Збережіть цю інформацію, щоб вимагати у лікувальних закладах. Ці безкоштовні медичні послуги оплачує за вас держава

Нещодавно у Національній службі здоров’я назвали дослідження та аналізи, які пацієнт може пройти безкоштовно в амбулаторних умовах в 2021 році.

Загальноклінічні та біохі­мічні лабораторні дослідження:

– розгорнутий клінічний аналіз крові;

– морфологічне дослідження клітин крові;

– визначення групи крові і резус-фактора;

– біохімічний аналіз крові;

– тести на тропонін;

– вітамін Д;

– глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

– глікозильований гемоглобін;

– загальний аналіз сечі;

– копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;

– кал на гельмінтів;

– дослідження спинномозкової рідини;

– дослідження на онкологічні маркери;

– ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) у сироватці крові;

– ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-0 (ASLO, кількісне визначення));

– коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)) тощо.

Бактеріологічні дослідження:

– бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;

– бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);

– бактеріологічне дослідження на:

– гемолітичний стрептокок;

– бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;

– бакпосів з вуха, носа, зіва, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);

– бакпосів крові на стерильність (аероби);

– бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;

– бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіва та носа);

– бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;

– профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носа) тощо.

Молекулярно-генетичні дослідження:

– ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;

– молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;

– антиген SARS-CoV-2; для діагностики новоутворень тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

– HBsAg;

– антитіла до HCV;

– сифіліс РМП;

– антитіла до ВІЛ;

– коронавірусної хвороби СОVID-19;

– інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);

– туберкульозу тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями:

– імуноглобулін А;

– імуноглобулін Е;

– імуноглобулін М;

– імуноглобулін G;

– імунограма тощо.

Цитологічні дослідження:

– зішкріб з шийки матки та цервікального каналу;

– секрет простати;

– аспірат з порожнини матки;

– зішкріб з уретри;

– пунктат (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);

– транссудат, ексудат, секрет, екскрет (молочна залоза, рана тощо).

Гістологічні дослідження матеріалу, отриманого після:

– біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);

– вишкрібання цервікального каналу;

– біопсії шийки матки (не ексцизійна);

– біопсії шкіри;

– біопсії простати;

– біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагога-стродуоденоскопії, колоноскопія, ректороманоскопія, бронхоскопія, гістероскопія, цистоскопія) тощо.

Гормональні дослідження:

– тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

– трийодтиронін (ТЗ загальний, ТЗ вільний);

– тиреотропний гормон (ТТГ);

– тиреоглобулін (ТГ);

– паратгормон (ПТГ);

– інсулін;

– адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

– кортизол (гідрокортизон);

– соматотропний гормон (соматотропін, СТГ) тощо.

Інструментальні дослідження:

– рентгенологічні дослідження, зокрема комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

– магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

– сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

– ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

– ендоскопічні дослідження;

– гастроскопія;

– езофагодуоденоскопія;

– дуоденоскопія;

– ректороманоскопія;

– колоноскопія;

– цистоскопія;

– артроскопія;

– гістероскопія;

– бронхоскопія;

– кольпоскопія;

– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Функціональні дослідження:

– електрокардіографія (ЕКГ);

– електроенцефалографія (ЕЕГ);

– спірографія;

– холтерівське моніторування тощо.

Офтальмологічні дослідження:

– офтальмометрія (кератометрія);

– офтальмоскопія;

– рефрактометрія;

– діоптриметрія;

– периметр поля зору тощо.

Також безкоштовним повинно бути:

– встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки;

– призначення та/або корекція медикаментозного лікування;

– спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;

– надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару;

– надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів;

– надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки;

– проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах;

– ведення вагітності тощо.

Детальніше зі списком безкоштовних послуг можна ознайомитися за посиланням у файлі «Специфікації» до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація паці­єн­тів в амбулаторних умовах».