Про це свідчать залишки древ­ніх городищ: Ситницьке, Переорківське, Якушинецьке, Сабарівське… Про це свідчать також більше 200 курганів, серед яких є поховальні і непоховальні. Назвемо ці непоховальні кургани – сонячні.

У давні часи місце­вість, де знаходиться Півнева і Велика могили, була відкритою і кургани було видно далеко. Пізніше там виріс ліс і захистив кургани. Де ліс вирубували, там всі кургани понищено. Ліс є захисником цієї унікальної системи курганів.

Наші предки, які жили на цих теренах, були сонцепоклонниками. Вони святкували «сонячні» свята: Коляду, Великдень, Купало – в дні сонцестоянь і рівнодення. Тому ці кургани були своєрідним астрономічним інструментом для підтримання календаря. З іншого боку – можна їх назвати також своєрідним храмом – Храмом Сонця, де підготовлені жерці слідкували за рухами Сонця і Місяця. Чи можуть в них бути поховання? Вважаю, що ні.

Є всі підстави вважати, що ми маємо біля Вінниці уні­кальну достатньо добре збережену стародавню пригоризонтну обсерваторію. Унікальну, бо вона відрізняється від Безводівської пригоризонтної обсерваторії на Чернігівщині і є поки що єдиною так збереженою в Україні.

Що це саме обсерваторія, свідчить розташування курганів:

– кургани знаходяться в створі між точками сходу Сонця протягом року, а на заході – між точками заходу Сонця, це дає змогу визначати дні рівнодення, сонцестоянь та інших свят, підтримувати календар;

– частина курганів визначає ділянки положень Місяця і Сонця, в яких можливі сонячні та місячні затемнення;

– є кургани-візири, розташовані на полуденній лінії, які визначають час місцевого полудня – кульмінації світил і є своєрідним «годинником».

Кургани досліджувались і описувались Нейманом у 19 столітті, але він не встановив їх дійсного призначення. А грунтовне дослідження цієї системи може дати відпо­відь на багато запитань. Наприклад: чо­му існує дві рівносильні системи курганів? Система Півневої могили набагато старша за систему Великої могили? Який вік цих систем? За моїми нефаховими оцін­ками вік Пів­невої мо­гили більший 6000 років. А що ска­жуть фахівці?

Кургани мають велику наукову цінність. За від­хи­ленням візирів від сучасних ліній і точок небесної сфери можна вивчати рухи Землі як планети і рухи текто­нічних плит, нашого Українського щита.

Крім наукової, ця система має велику історичну цінність. Вона проливає світло на наукові досягнення три­пільців, на дати їхніх свят, важливість цих свят.

Також ця система може мати цінність як унікальний туристичний об’єкт. Назвемо його Храм Сонця. Він знаходиться поблизу Вінниці, в оточенні стародавніх городищ, в мальовничому лісі. А продумати, як зберегти і подати цю уні­кальну пам’ятку відвідувачам — ось гарне поле для роздумів краєзнавців і бізнесменів.

Ці кургани пережили тисячі років. Та в останній час – з 1990 років – іде їх інтенсивне руйнування і знищення. Знищуються кургани:

– «чорними археологами» — всі кургани мають сліди розкопок, від неправильних ям до правильних археологічних квадратів, тіль­­ки за останні 20 років перелопачено тисячі(!) кубометрів грунту, завдано непоправної шкоди або і зовсім знищено велику кількість історичних пам’яток;

– лісівниками — під час су­цільних порубок у 2005-2007 роках, а потім висадкою саджанців під плуг знищено і розорано половину системи курганів Півневої могили. А незабаром планується зробити це ж саме з системою Великої могили — вже в цьому році дорога для вивезення деревини будується;

– фермерами — на місці вирубаного лісу були посаджені яблуневі сади, а кургани зрізані під нуль;

– забудовниками — там, де на картах 1983 року знаходився 3-метровий курган-візир, нині збудовані дачі.

Ось така ситуація з унікальними пам’ятками історії та археології в незалежній Україні в лісочку біля Вінниці.

Олександр Врублевський