Приміщення судів мають відповідати вимогам ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди». Будівельні норми передбачають, що загальна площа приміщення для одного судді має бути не меншою 250 кв. м. (кабінет судді, зали судових засідань, нарадчі кімнати, кабінети для помічника, секретаря судді, кабінети для сторони захисту, обвинувачення, присяжних, спеціалізовані приміщення для підсудних, архіву тощо).

На жаль, реалії є такими, що переважна більшість судів регіону знаходяться в пристосованих приміщеннях. Суди забезпечені усім необхідним для процесуальної діяльності, а приміщення відремонтовані та пристосовані для здійснення правосуддя, однак, вони не можуть стовідсотково відповідати державним будівельним нормам, оскільки збудовані до 2010 року.

Що стосується Вінницького міського суду, то судова установа на правах оренди займає приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, яке є комунальним майном і пам’яткою архітектури. Ленінський, Замостянський та Староміський районні суди розміщувалися в цьому приміщенні з 1997 року, а у 2012 році – ліквідовані, і натомість утворено Вінницький міський суд, який за штатною чисельністю суддів і працівників апаратів є одним з найбільших місцевих загальних судів в Україні.

Відповідно до договору оренди суд займає площу 4386,25 кв. м. Територіальним управлінням щорічно забезпечується страхування об’єкту оренди та вживаються заходи щодо проведення поточних ремонтів та невід’ємного поліпшення орендованого майна.

Рішенням Вінницької міської ради від 24.06.2016 № 323 «Про внесення змін до додатку 2 рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011 № 357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці» з 1 січня 2017 року було встановлено орендну ставку за користування судом зазначеним майном у розмірі 3% від його оціночної вартості. За наданим Вінницькою міською радою розрахунком за оренду приміщення для Вінницького міського суду у 2017 році необхідно було сплатити 2 млн. 157 тис. гри.

Подані обґрунтування та пропозиції територіального управління до міської ради щодо зменшення орендної плати для соціально-важливої державної установи – суду, на жаль, не були задоволені.

З метою забезпечення оплати оренди приміщення суду протягом 2017 року територіальне управління неодноразово зверталося до головного розпорядника бюджетних коштів – Державної судової адміністрації України щодо виділення додаткового фінансування для проведення розрахунків за орендну приміщення, також при формуванні бюджетного запиту на 2018 рік територіальним управлінням планувалися кошти для орендної плати.

Проте, у додатку 8 до Закону України «Про державний бюджет» не передбачено необхідної кількості фінансових ресурсів на оренду приміщення суду. Так, у спеціальний фонд Вінницького міського суду на цей рік закладено суму 1 млн. 708 тис. грн., чого не вистачить для оренди суду. А це кошти не тільки для оренди приміщення, а й на забезпечення безперебійної роботи суду (придбання марок, конвертів, паперу, забезпечення роботи комп’ютерної техніки тощо)

Територіальне управління є органом державної влади, а відтак зобов’язане діяти у відповідності до ч. 2 ст.19 Конституції України – лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, без відповідних призначень територіальне управління не має права брати на себе юридичні та фінансові зобов’язання. Іншими словами – якщо кошти не передбачені, ми не маємо права укладати договір.

Відтак, додаткова угода щодо збільшення розміру орендної плати не була укладена – територіальне управління не брало на себе зобов’язання сплачувати орендну плату в розмірі 150 тис. грн. щомісяця. Отже, боргу в розмірі 2 млн. 157 тис грн. не існує.

Адміністративне приміщення територіального управління, що розташоване по вул. Р. Скалецького, 17, за площею значно менше приміщення Вінницького міського суду, відтак і сума оренди за рік суттєво відрізняється – становить 82,3 тис. грн. Такі кошти були виділені з державного бюджету, отже територіальним управлінням укладено відповідний договір і здійснено розрахунки.

Безперечно, проблема є, і вона потребує державницького підходу та компромісного рішення. Ми вдячні за розуміння та підтримку міській владі щодо продовження дії договору оренди приміщення ДЛЯ МІСЬКОГО_СУДУ.

Василь БІЛИК
Начальник управління