Які є поважні причини неприбуття до ТЦК та СП у строк, визначений у повістці:

—перешкода стихійного характеру;

—хвороба громадянина;

—воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

—смерть близького родича.

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.