11.10.2018 року відбулось засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради, на якому, за ініціативою Вінницького міського управління Головного управління Держпродспоживслукжби у Вінницькій області, заслуховувалось питання виконання «Плану основних заходів з поліпшення водопостачання населення міста на 2017р-2021роки». Адже вказаним планом передбачено здійснення конкретної роботи, направленої на забезпечення населення міста доброякісною питною водою. У виступі начальника Вінницького міського управління була відмічена виконана робота протягом 2017-2018 років комунальним підприємством «Вінницяоблводоканал», адже саме воно здійснює комплекс заходів по водоочистці, водопідготовці та поданню питної води населенню в достатній кількості та задовільної якості (95,5 % населення міста забезпечене централізованим водопостачанням). Відомчий контроль за якістю питної води забезпечує сучасна виробнича лабораторія підприємства на належному рівні.

Одним із основних розділів роботи Вінницького міського управління є контроль за станом водопостачання населення міста. Адже на Держпродспоживслужбу покладено завдання посилення державного нагляду за якістю питної води. В поточному році фахівцями Вінницького міського управління була проведена позапланова перевірка КП «Вінницяоблводоканал», розроблені графіки, згідно яких здійснювались відбори та доставка проб питної води у Вінницьку регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби. В цілому в 2018 році проведені відбори проб питної води з централізованої мережі міста в пришкільних та стаціонарних таборах, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, лікувальних закладах, об’єктах водопостачання КП «Вінницяоблводоканал», криницях громадського користування. Контроль за якістю питної води в централізованій мережі водопостачання здійснюється Вінницьким міським управлінням за даними досліджень лабораторій ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. Так, за даними вказаних лабораторій, за 8 місяців поточного року з централізованої мережі міста було відібрано 168 проб на мікробіологічні показники, з яких в 5 виявлені відхилення (наявні загальні коліформи та перевищене загальне мікробне число), що склало 2,9%. Слід зазначити, що невідповідність якості питної води по мікробіологічним показникам в поточному році була зафіксована в пробах, відібраних в період підготовки навчальних закладів до початку роботи в новому навчальному році. В 2017 році відсоток нестандартних проб з централізованої мережі по мікробіологічним показникам становив 2,6; в 2016 році – 2,9.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 178 проб, з яких 17 виявились нестандартними по вмісту заліза, залишкового зв’язаного хлору, запаху, каламутності, кольоровості, перманганатній окиснюваності, водневому показнику, що склало 9,5%. Але 7 невідповідних проб також були відібрані в підготовчий період до початку роботи оздоровчих та навчальних закладів. В 2017 році нестандартні проби по санітарно-хімічним показникам склали 4,3%, в 2016році – 1,4%.

В зв’язку з невідповідністю якості питної води та необхідністю вжиття заходів, в поточному році Вінницьким міським управлінням на адреси керівників закладів було направлено 3 листи та 5 приписів (з них 3 – на адресу начальника КП «Вінницяоблводоканал»), в 2017 році – 2 листа та 4 приписи (з них 2 – на адресу начальника КП «Вінницяоблводоканал»).

В зв’язку з погіршенням епідситуації на території України з захворювання на гепатит А та з метою профілактики виникнення ускладнень з даного захворювання серед населення на території м. Вінниці, в січні поточного року фахівцями управління були проведені позапланові інспектування з відбором проб питної води для лабораторних досліджень з пунктів доочистки, ємкостей питної води, що реалізується в торгівельній мережі міста та автотранспорту, з якого здійснюється продаж питної води споживачам на розлив. По фактах встановлення відхилення якості питної води на адреси суб’єктів господарської діяльності було направлено 2 приписи. Крім того, направлено 11 інформативних листів щодо основних санітарно-гігієнічних вимог у сфері питного водопостачання.

Слід відмітити, що негативно на якість питної води впливає стан води в джерелі водопостачання. Фахівцями управління забезпечено контроль за якістю води відкритих водойм на території міста, у тому числі в місці водозабору, на пляжах в зонах купання людей. За результатами лабораторних досліджень протягом 2017-2018 років невідповідність якості води водойм за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками становила на рівні 90-100% (відхилення реєструвались по таким показникам, як індекс лактозо- позитивної кишкової палички, наявність стафілококу, вмісту ентерококів, коліфагів, формальдегіду, запаху, водневому показнику, біохімічному споживанню кисню). В зв’язку з викладеним, було заборонено купання людей на міських пляжах. Для порівняння – у 2016 році відсоток невідповідних проб по мікробіологічним показникам становив 56, по санітарно-хімічним – 10,8. Аналізуючи зазначені показники за останні роки, можна відмітити суттєве погіршення самого джерела водопостачання – річки Південний Буг. Тому першочерговими заходами, направленими на покращення якості питної води, повинні стати дієві кроки щодо очищення та недопущення подальшого погіршення стану водойми не лише в межах міста, але й на території області.

У місті Вінниці також функціонують децентралізовані джерела водопостачання – криниці громадського користування, яких, за інформацією департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради, нараховується 617. За 8 місяців поточного року було досліджено 113 проб на мікробіологічні показники, з яких нестандартною виявилась 61 проба (53,9%). В 2017 році відхилення реєструвались в 48,3% досліджених проб на мікробіологічні показники, в 2016 році – 79% .

На санітарно-хімічні показники досліджено 113 проб, з яких у 87 виявлена невідповідність по загальній жорсткості, вмісту нітратів, хлоридів, що склало 76,9%. В 2017 році відхилення реєструвались у 56,8% досліджених проб,в 2016році –у 81,5%.

За ініціативою Вінницького міського управління з 2016 року проводиться дезінфекція всіх криниць громадського користування на території м. Вінниці, в результаті чого якість питної води за даними 2017 року по відношенню до 2016 року по мікробіологічним показникам значно покращилась (на 30%).

Слід відмітити, що в зв’язку з невідповідністю якості питної води в децентралізованих джерелах водопостачання за 8 місяців поточного року на адресу директора департаменту комунального господарства та благоустрою було направлено 10 листів, з яких 1 – щодо необхідності проведення ремонту криниць, 5 – щодо необхідності проведення очистки та дезінфекції 53 криниць, 4 листа – щодо необхідності встановлення табличок з надписом «Вода для пиття не придатна» на 45 криницях. В поточному році спільно з представником департаменту комунального господарства та благоустрою було проведено спільну перевірку санітарно-технічного стану громадських криниць, за результатами якої підготовлено лист на адресу директора вказаного департаменту щодо необхідності проведення ремонту криниць та заміни відер. Крім того, по даному питанню проінформовано міського голову.

Згідно наданих пропозицій, за інформацією вказаного департаменту, в 2018 році здійснений поточний ремонт 91 колодязя громадського користування, проведений капітальний ремонт однієї криниці, до кінця року планується охопити капітальним ремонтом ще 6 криниць; очищено та продезінфіковано 134 криниці. Крім того, навесні продезінфіковані всі громадські колодязі.

В 2017 році на адресу департаменту комунального господарства та благоустрою було направлено 11 листів, на виконання яких проведено поточний ремонт 70 криниць громадського користування, капітальний ремонт 7 криниць, очищено та продезінфіковано 142 криниці. Крім того, навесні та восени здійснено дезінфекцію всіх криниць громадського користування.

В 2018 році на адресу Голови Асоціації органів самоорганізації населення міста було направлено 6 листів про результати лабораторних досліджень якості питної води в громадських криницях для інформування населення, в 2017 році – 7 листів.

В поточному році на виконання Розпорядження міського голови від 27.07.2018р.№122-р щодо інвентаризації об’єктів надрокористування, фахівці Вінницького міського управління у складі робочих груп прийняли участь в обстеженні артезіанських свердловин на території міста. Під час обстежень керівникам об’єктів надавались рекомендації щодо необхідності відновлення огорожі свердловин, очистки територій, утримання їх в належному санітарному стані та організації проведень лабораторних досліджень якості питної води.

Фахівцями управління постійно проводиться санітарно-роз’яснювальна робота з мешканцями приватних будинковолодінь щодо основних санітарних вимог обладнання та експлуатації криниць, дотримання санітарних розривів до джерел забруднення. Питання щодо стану водопостачання та якості питної води висвітлювались в засобах масової інформації. Так протягом поточного року підготовлено 1телевиступ, прийнято участь у 2-х радіопередачах, підготовлено 5 публікацій в засоби масової інформації. В 2017 році підготовлено 1 телевиступ та 5 публікацій в засоби масової інформації. Вся інформація щодо стану водопостачання населення міста та якості питної води висвітлювалась на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

У 2017-2018 роках виникнення інфекційних захворювань серед населення міста, пов’язаних із вживанням питної води, зареєстровано не було.

Заступник начальника відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Вінницького міського управління
Головного управління Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
Л.В.Крутікова