До сесії Вінницької міської ради, яка відбудеться вже у новому році,  підготовлено проект рішення «Про затвердження умов продажу цілісного майнового комплексу «Південний Буг». Цим документом визначено, що покупець повинен зберегти готель за профілем і має вписатись у проект «Вінницької милі» в найближчі 3 роки.

Нагадаємо, що цілісний майновий комплекс готельного комплексу «Південний Буг», має загальну площу 10920,4 кв м і знаходиться в м. Вінниця, за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1. Об’єкт складається з двох частин, які з’єднані між собою переходом (холом). Основна частина – готель, друга частина – ресторан і в цілому складається з приміщень підвалу та 9 поверхів. Готельний комплекс введений в експлуатацію у 1971 році. Технічний стан будівельних конструкцій будівлі – непридатний для нормальної експлуатації та такий, що потребує проведення капітального ремонту з підсиленням конструкцій.

Дата і час проведення аукціону: 28 січня 2019 року.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):

– продаж на аукціоні з умовами – 33792322 грн;

– продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 16896161 грн.;

– продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16896161 грн.

Умови продажу цілісного майнового комплексу готельного комплексу «Південний Буг»

Вінницька міська рада зобов‘язується здійснити продаж Об‘єкту та укласти договір купівлі – продажу на наступних умовах:

Передати Покупцю земельну ділянку, на якій розташований Об‘єкт:

– в користування на умовах оренди (зі зміною її цільового призначення) – на період проектування та реконструкції Об‘єкту, в тримісячний строк з моменту реєстрації за Покупцем права приватної власності на Об‘єкт;

– у власність шляхом викупу – після введення в експлуатацію завершеного будівництвом Об‘єкту. Забезпечити надання Покупцю передпроектних концептуальних рішень (реалізація проекту «Вінницька миля»), необхідних для обґрунтування реконструкції (технікоекономічних показників) Об‘єкту.

Забезпечити видачу уповноваженим виконавчим органом міської ради Покупцю технічних умов на здійснення комплексного благоустрою прилеглої території після реєстрації за останнім права приватної власності на Об‘єкт, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до прийняття рішення про передачу Покупцю в користування відповідної земельної ділянки.

Забезпечити видачу уповноваженим виконавчим органом містобудування та архітектури Покупцю містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проектування реконструкції Об‘єкту в місячний строк з моменту подачі Покупцем необхідних документів.

Покупець зобов‘язується здійснити купівлю Об‘єкту та укласти договір купівлі – продажу на наступних умовах:

Здійснити купівлю Об‘єкту та укласти договір купівлі – продажу.

Вчинити всі дії, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу та зареєструвати його

Забезпечити збереження виду діяльності Об‘єкту – діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Укласти з попереднім користувачем Об‘єкту протягом 30 днів з моменту підписання договору купівлі – продажу окремий правочин про врегулювання відносин щодо майна останнього.

Надати документи, необхідні для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про передачу земельної ділянки, на якій розташований Об‘єкт.

Надати в тримісячний строк з моменту реєстрації права користування відповідною земельною ділянкою на розгляд уповноваженого виконавчого органу містобудування та архітектури містобудівний розрахунок реконструкції Об‘єкту, розроблений з врахуванням передпроектних концептуальних рішень (реалізація проекту «Вінницька миля»).

Отримати дозвільні документи та розпочати будівельні роботи на Об‘єкті в шестимісячний термін з моменту отримання містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проектування реконструкції Об‘єкту.

Завершити реконструкцію та ввести в експлуатацію Об‘єкт протягом двох років з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

Забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об‘єкту збереження існуючої на момент укладання договору купівлі – продажу кількості робочих місць, створених для обслуговування Об‘єкту – 36 одиниць, та збільшення їх кількості до 72 одиниць протягом шести місяців функціонування реконструйованого Об‘єкту.

Укласти колективний договір з трудовим колективом та працевлаштувати осіб (за бажанням останніх), вивільнених попереднім користувачем Об‘єкту.

Не допустити звільнення працівників приватизованого Об‘єкту з ініціативи нового власника (Покупця) чи уповноваженої ним особи

Забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об‘єкту виплату особам, що перебувають у трудових відносинах з новим власником (Покупцем) чи уповноваженою ним особою, заробітної плати на рівні, не нижчому від мінімальної.

Встановити після введення Об‘єкту в експлуатацію рівень середньої заробітної плати для осіб, що перебуватимуть в трудових відносинах з Покупцем або уповноваженою ним особою, не нижче середньої заробітної плати по м. Вінниці за відповідний період.

Дане рішення депутати розглядатимуть у наступному році, так як в переліку з 35 питань до сесії, яка відбудеться 21 грудня, даного проекту рішення немає.