У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 223,9 тис.м2  загальної пл­ощі житлових будівель (нове будівництво). Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 26,3%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла становить 2,6%. За цим показником Вінниччина серед регіонів України посіла чотирнадцяте місце.

Слід зазначити, що 56,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 43,6% – в будинках із двома й більше квартирами і 0,2% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становила 157,3 тис.м2, у сільській місцевості – 66,6 тис.м2.

У 2018р. прийнято в експлуатацію 2475 квартир, з них у міських поселеннях – 1893 квартири, у сільській місцевості – 582 квартири.

Забудовниками м.Вінниці прийнято в експлуатацію 113,5 тис.м2 з­аг­ал­ьної  площі  ж­и­тла, з яких 22,9% (або 26,0 тис.м2) прийнято в одноквартирних будинках. За обсягами житлового будівництва обласний центр займає перше місце, де збудовано 50,7% житла від загального обсягу по області.

С. Рибалко
Перший заступник начальника
Головного управління статистики