Шановний пане Міністр!

9-го грудня 2020 року у другому турі виборів ректора Вінницького національного технічного університету перемогу здобув професор Біліченко Віктор Вікторович, за якого віддали голоси більше 55% від загального списку виборців.

А сьогодні на календарі уже 12 січня 2021року, але наказу з Вашим підписом про призначення професора Біліченка ректором ВНТУ в нашому університеті ще немає.

У зв’язку з цим нагадую Вам, що згідно зі Статтею 42 Закону України «Про вищу освіту» з особою, яку колектив обрав своїм ректором, міністр зобов’язаний підписати контракт про призначення його на посаду ректора не пізніше одного місяця від дня його конкурсного обрання – у нашому випадку не пізніше 9-го січня 2021 року.

Для підтвердження цієї норми Закону України «Про вищу освіту» цитую відповідний абзац зі Статті 42: «З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання, визначаючи у контракті цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на посаді керівника закладу вищої освіти в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників» – кінець цитати.

Тож, не підписавши до 9-го січня 2021 року контракт з професором Біліченком В.В. як з обраним ректором ВНТУ, Ви, пане Міністр, уже зробили перші кроки в напрямку порушення чинного Закону України «Про вищу освіту», який є основним законодавчим актом як для вищої школи взагалі, так і для Міністра освіти і науки України, який керує і вищою освітою, зокрема.

На фото В. Біліченко

А тому від імені усіх тих членів колективу Вінницького національного технічного університету, які віддали 9-го грудня 2020 року свої голоси на виборах ректора претенденту на цю посаду, професору Біліченку В.В., я звертаюсь до Вас з проханням, не очікуючи результатів усіляких надуманих спецперевірок, необхідність в проведенні яких не передбачена в Законі України «Про вищу освіту» і які на догоду певним силам можуть тягнутись місяцями, ще на цьому тижні, тобто в межах допустимого відхилення, обумовленого святковими днями, підписати з професором Біліченком В.В. контракт та видати наказ про його призначення ректором ВНТУ – цим Ви продемонструєте не лише нашому колективу, а і колективам інших університетів, що Ви, як міністр, дотримуєтесь чинного законодавства України, не виходячи за межі допустимих відхилень, обумовлених наявністю святкових днів, і що перед Законом усі рівні без виключень.

А завершити своє послання я хочу зверненням Вашої уваги, пане Міністр, ще й на те, що в кінці 2021 року ректору Біліченку В.В. необхідно буде звітувати про виконання планів використання річного бюджету університету, які в разі затягування з видачею наказу про його призначення ректором, будуть складені не ним, а його попередником, який буде займатись плануванням, знаючи, що ніякої відповідальності за втілення в життя цих планів він уже не нестиме, і до того ж складатиме ці плани без оглядки на незнані ним ті вимоги і критерії, які будуть закладені міністерством в контракті новообраного ректора Біліченка В.В., що може привести до невиконання цих вимог і критеріїв з причин, незалежних від Біліченка В.В., котрий, не будучи ректором, до цього планування не мав ніякого відношення.

З повагою –
Професор кафедри САІТ ВНТУ, доктор технічних наук, професор, Засл. діяч науки і техніки України, академік Національної академії педагогічних наук України,
ректор ВНТУ з 1989 по 2010 роки,
народний депутат України у Верховній Раді України 1-го скликання  Борис Мокін
12 січня 2021 р.

Юлія Іванюк