Усвідомлюючи реалії сьогодення та зважаючи на ко­н’юнктуру ринку праці, усе більше випускників старших класів зупиняють погляд на коледжах, у яких можна швид­ко опанувати актуальну професію. Особливо це стосується підготовки фа­хівців сільськогосподарських виробництв, аграрної та переробної промисловості, які в умовах пандемії не лише не скоротили виробництва, а, навпаки, збіль­шили запити на кваліфікованих спеціалістів.

Саме фахові коледжі Вінницького національного аграрного університету забезпечують виконання ре­гіо­нального попиту у визначених сферах.

Студенти юридичного відділення під час роботи в залі судових засідань

Про те, як можна отримати якісну освіту в умовах карантину, коли головним завданням є опанування конкретної професії, а виробнича практика складає основу навчального навантаження, поговоримо з директором Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Русланом Будяком.

Які особливості дистанційного навчання в коледжі?

– Так, дійсно, коледж готує фахівців за актуальними спеці­альностями. Педагогічний потенціал навчального закладу, потужна матеріально-технічна база, яка щороку вдосконалюється за підтримки керівництва ВНАУ на чолі з президентом університету Григорієм Калетніком та ректором університету Віктором Мазуром, сприяють наданню якісних освітніх послуг та створення відповідних умов навчання. Завдяки спонсорській та благодійній допомозі ми маємо можливість повноцінно, із застосуванням сучасних технологій працювати за усіма формами навчання.

Григорій Калетнік, Віктор Мазур, Руслан Будяк (справа наліво)

Під час переходу до дистанційної форми навчання нами було переглянуто і скориговано навчаль­ні плани з метою під­вищення уваги до вив­чення спецдисциплін та предметів, з яких передбачено складання державної підсумкової атестації.

Як коледж в умо­вах дистанційного навчання забезпечує якісну під­готовку до ЗНО?

– У коледжі підготовка до ЗНО відбувається протягом 1-2 курсів навчання. Різноманітність дистанційних форм та засобів, які використовуються викладачами коледжу, інформатизація та комп’ютеризація освітнього процесу, безкоштовне проведення факультативних занять із дисциплін, з яких передбачено ЗНО, сприяє ефективній під­готовці до дер­жавної під­сум­кової атестації.

А як що­до практики, чи можливо пройти практику дистан­ційно?

– Так, у нашому коледжі більшість спеціальностей практикоорієнтовані, але хто працював у режимі карантину в посиленому режимі – то це підприємства харчової промисловості, для яких ми і готуємо спеціа­лістів. Під час карантину зросла потреба у кваліфікованих фахівцях, і жодне підприємство не відмовило студенту коледжу в можливості проходження практичного навчання. Крім того, з минулого року ми активно впроваджуємо дуальну форму навчання, коли студенти старших курсів навчаються безпосередньо на виробництві, де в подальшому і працевлаштовуються. Наразі наші студенти працюють на провідних під­приємствах регіону та України, отримують заробітну плату і на момент завершення навчання стануть фахівцями своєї справи.

Студенти технологічного відділення за дослідженням якості молока

Ми знаємо, що у Вас вже стартували підготовчі курси, в якій формі вони проходять?

– Вже не перший рік курси не лише забезпечують високий рівень підготовки до вступних іспитів, але й додають абітурієнту 50 балів при вступі. Традиційно курси в коледжі проходять у дві хвилі, першу хвилю навчання курсантів – тривалістю 3 місяці – вже розпочато, вони займаються очно, з дотриманням усіх санітарно-епі­деміологічних вимог, зокрема поділу на малі підгрупи та встановлення відповідної дистанції. Друга хвиля – тривалістю 1 місяць – запланована на червень, що дає змогу відвідати курси усім, хто виявив бажання стати студентом нашого коледжу.

На завершення, Руслане Володимировичу, ще раз хочеться запитати: чому, обираючи між школою та коледжем, випускник 9 класу повинен обрати саме коледж?

– У системі реформування загальної середньої освіти постає питання про перехід старшої школи до профільного навчання, і кожен учень 9 класу має обирати, за яким профілем буде продовжувати навчання. Саме коледж дає можливість одночасно з повною загальною середньою освітою отримати фахову освіту, робітничу спеціальність, подальше працевлаштування та продовжити навчання у системі ступеневої освіти. Традиційно наші випускники продовжують навчання у стінах провідного закладу освіти нашої країни – Вінницькому національному аграрному університеті, адже університет є потужним осередком освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, розлогою структурою наукових та виробничих центрів, широко відомий в Україні та в світі.

Софія Копач

Ліц. АЕ № 527892 від 9.02.2015 р. наказ МОНУ 05.12.2014 р. № 3090л