Як працює імперативний мандат, що може стати причиною відкликати депутата сільської, селищної, районної чи обласної ради, а також як це зробити? Відкликання можуть ініціювати як виборці, так і місцевий осередок партії, від якої обирався депутат.

Місцевого депутата можна відкликати тільки за певних обставин, які викладені у ст. 37 Закону «Про статус депутатів місцевих рад». За народною ініціативою депутата місцевої ради можна відкликати, якщо:

 • він порушив Конституцію чи закони України. З цього приводу має бути судове рішення, яке набрало законної сили;
 • депутат протягом року пропустив більш як половину пленарних засідань ради або не виконував без поважних причин своїх обов’язків;
 • депутат не виконував передвиборчу програму, не звітував перед виборцями та не проводив з ними робочих зустрічей;
 • у багатомандатному окрузі депутат не увійшов до фракції місцевої партії, за виборчим списком якої він обраний, або вийшов з фракції.

Відкликати місцевого депутата за народною ініціативою можна не раніше ніж через рік з моменту набуття ним повноважень.

Право вносити пропозицію у такому разі мають:

 • місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом;
 • громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу.

Виборці мають ухвалити на зборах рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. При цьому виборців має бути не менше:

 • 30 осіб для відкликання депутата сільської, селищної ради;
 • 100 осіб для відкликання депутата міської ради міста районного значення та районної у місті ради;
 • 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста обласного значення та районної у місті ради;
 • 150 осіб для відкликання депутата районної ради;
 • 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради.

Перед зборами (не пізніш як за два дні) слід у місцевих ЗМІ повідомити дату, місце та час їхнього проведення. Також на самі збори має бути безперешкодний доступ журналістів.

Утворюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Кількість членів ініціативної групи має становити для:

 • сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради – не менше 10 осіб;
 • районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – не менше 50 осіб;
 • обласної, Київської, Севастопольської міської ради – не менше 100 осіб.

Повідомлення про внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою передається у місцеву територіальну виборчу комісію у триденний термін після дня проведення зборів виборців (ст. 39 Закону «Про статус депутатів місцевих рад»). Така ж процедура для партії, яка вирішила відкликати депутата.

Скільки треба зібрати підписів за відкликання депутата

На підтримку пропозиції про відкликання депутата має бути зібрано більше підписів, ніж за нього проголосувало виборців.

У єдиному багатомандатному виборчому окрузі має бути зібрана така кількість підписів, що є більшою за виборчу квоту, яка була визначена згідно із Виборчим кодексом України під час проведення виборів, за результатами яких він був обраний депутатом.

Підписи починають збирати на наступний день, після повідомлення тервиборчкому. Це потрібно зробити у такий термін:

 • у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради є 10 днів;
 • у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради є 20 днів;
 • у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради є 30 днів.

Що має вказати виборець, який підписує листа за відкликання депутата

Виборець, який підтримує вимогу щодо відкликання депутата, власноруч на підписному листі зазначає власне прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, серію та номер паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), адресу місця проживання. Після цього виборець ставить на підписному листі дату підписання та свій підпис.

Не мають право збирати підписи посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Терміни ухвалення рішення тервиборчкомом

Зібрані підписи передаються до територіальної виборчої комісії, що встановила результати відповідних місцевих виборів, яка має провести перевірку процедури та поданих документів у такі терміни:

 • у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради – протягом 10 днів з дня отримання матеріалів;
 • у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – протягом 20 днів з дня отримання матеріалів;
 • у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – протягом 30 днів з дня отримання матеріалів.

Хто ухвалює рішення про відкликання депутата

За результатами перевірки територіальна виборча комісія виносить ухвалу про підсумки збору підписів. Якщо підписів достатньо, під час ініціювання відкликання депутата дотримані усі вимоги, територіальна виборча комісія ухвалює рішення про відкликання депутата за народною ініціативою.

Якщо були допущені порушення оформлення підписних листів або кількість підписів виборців недостатня, або не дотримані терміни, тервиборчком ухвалює рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

У разі відкликання депутата з ініціативи політичної партії, її вищий керівний орган розглядає звернення тервиборчкому щодо відкликання депутата, протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії та вирішує – відкликати такого депутата або відмовити в задоволенні цієї пропозиції.

Рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно до її статуту, передається до відповідної територіальної виборчої комісії, яка інформує про зміст рішення ініціативну групу.

У разі відкликання депутата його місце має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або тервиборчком призначає проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Чи можна спробувати ще раз відкликати депутата місцевої ради

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушене повторно у будь-який час. Усі описані вище процедурі необхідно пройти знову.

Також слід пам’ятати, що депутат має гарантії своїх прав під час розгляду його відкликання. Депутата повідомляють про дату, час і місце проведення зборів виборців, на яких розглядатимуть це питання. Такий депутат має право на гарантований виступ на зборах до моменту прийняття відповідного рішення для пояснення своєї позиції.